Polskie Meble

Wrześniowa promocja w salonie Livingroom – Transportu i wniesienia mebli GRATIS

Od 1.09 do 1.10.2017 Klienci, którzy zrobią zakupy lub złożą zamówienie  w salonie Livingroom za co najmniej 3 000 zł otrzymają od nas usługę transportu i wniesienia mebli do wysokości 200 zł.

Wrześniowa promocja w sklepach Livingroom

Regulamin Promocji „Transport gratis bis”

Obowiązuje od 01.09.2017r. do 01.10.2017r.

Definicje:

Usługa transportu – usługa dowiezienia i wniesienia Mebla do wskazanego przez Klienta w umowie
miejsca.

1. Organizatorem promocji jest firma Home Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Wilanowskiej 277
2. Promocja jest dostępna w sklepach Home Gallery znajdujących się w:
a. Galerii Handlowej Janki Park
b. Galerii Handlowej Targówek Park
c. Centrum Polskie Meble w Poznaniu
d. Galeria ReForma w Gliwicach
e. Galeria Domar we Wrocławiu
f. Galerii Handlowej IKEA Aleja Bielany
3. Promocja trwa od 01.09.2017 r. do 01.10.2017 r.
4. Do każdego zamówienia lub sprzedaży mebla o wartości co najmniej 3000 zł brutto, w czasie trwania promocji klient otrzymuje usługę Transportu w cenie mebla.
5. Wartość przyznanej w ramach promocji usługi wynosi nie więcej niż 200 zł brutto zgodnie z cennikiem Usług Transportowych w danym sklepie Home Gallery.
6. Nie ma ograniczenia w ilości składanych zamówień lub zakupów mebli w czasie trwania promocji.
7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo żądania wymiany usługi Transportu na ekwiwalent pieniężny.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu promocyjnego.
9. Reklamacje uczestników mogą być zgłaszane m.in. na adres korespondencyjny Home Gallery sp. z o.o. al. Wilanowska 277, 02-730 Warszawa
10. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po
rozpatrzeniu reklamacji.
11. Promocja ‘Transport gratis bis’ nie łączy się z innymi promocjami w sklepach Home Gallery prowadzonych w tym samym okresie np. z wyprzedażami.

Home Gallery Sp. z o.o. al. Wilanowska 277, 02-730 Warszawa, kom. KRS 0000473417 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gospodarczy KRS , Kapitał zakładowy: 5.000 zł; NIP 521 36 53 705; REGON 146833882; nr konta: ING Bank Śląski SA: 34 1050 1025 1000 0090 3083 6150

Może Cię również zainteresować

Facebook